Jorun Grete Høieggen

  • Født: 22. mars 1937
  • Død: 15. august 2018

Bilder


Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: