Informasjon

Kari Marie Lilleaas

  • Født: 24. juli 1939
  • Død: 10. februar 2019

Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: