Berit Johansen

  • Født: 21. august 1934
  • Død: 21. mai 2019

Til minne om vår elskede umistelige mamma

Du var tapper til det siste, og vil bli dypt savnet❤️❤️❤️

Bilde til minneord


Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: