Informasjon

Kåre Hilmar Ramstad

  • 06.07.1929 - 03.05.2023

Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: